Εξυπηρέτηση Πελατών

Η ΤΙΜΕCENTER από την ημέρα ίδρυσης της εταιρείας, έχει ως βασική αξία της την άριστη, άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Το επίπεδο After Sales της ΤΙΜΕCENTER είναι σε υψηλό επίπεδο, μέσα από την συνεχή προσπάθεια τόσο της διεύθυνσης όσο και του τεχνικού προσωπικού.

Στόχος μας είναι η διατήρηση του άριστου επιπέδου μας και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα του προσωπικού μας, όπως επίσης και από την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε.

Για τα ρολόγια που η TIMECENTER είναι αντιπρόσωπος Ελλάδος, αναλαμβάνουμε κάθε εργασία Service. Πιο συγκεκριμένα,  για τα ωρολόγια:

  • JCou
  • Le Dom
  • Roamer
  • Adidas
  • Nautica
  • Nixon
  • Police
  • Timberland

 Για περισσότερες πληροφορίες:

+30 210 3242207

Βουλής 16, Σύνταγμα, Αθήνα

support@timecentershop.gr